Des del centre d'Estudis Sociosanitaris (CESS) de la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) a Cuenca, ens agradaria remetre'ls informació relativa al Màster oficial de Recerca Sociosanitària per al curs 2019/2020. Aquest màster es desenvoluparà completament mitjançant VIDEOCONFERÈNCIA, l'assistència es podrà realitzar des de qualsevol dels campus de la UCLM o des del domicili, via Skype empresarial.

Per obtenir més informació del màster poden accedir a https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-investigacion-sociosanitaria  

Programa en PDF