En un sector com el de la medicina, en contínua evolució, la formació continuada esdevé una necessitat per al professional, que ha d’estar al corrent de les darreres novetats mèdiques en tot moment. Per tal ajudar-te en aquesta tasca d’actualització contínua, el COMT t’ofereix formació continuada i acreditació de coneixements.

Posem també al teu abast informació i recursos que poden ajudar-te a introduir-te en el món laboral o a millorar la teva situació professional.