Les prestacions consisteixen en la devolució de la quota col·legial corresponent a un trimestre i l’atorgament d’una quantia única de 500 euros per unitat familiar per conciliació de la vida familiar i laboral. A continuació es detallen les dues propostes.

 

1- Devolució de l’import corresponent a un trimestre

Aquest ajut està destinat als MIR que haguessin reduït els seus ingressos per un canvi en la seva situació laboral que els va motivar a la reducció o desaparició de les guàrdies hospitalàries.

L’ajut consistirà en la devolució de l’import corresponent a un trimestre. La documentació requerida per sol·licitar aquest ajut serà una declaració de les responsabilitats on informi de la seva situació.

 

2- Ajut de 500 euros per unitat familiar

Aquest ajut està adreçat a aquelles unitats familiars de col·legiats que estan tots dos en actiu i amb nens menors de 12 anys i, davant el tancament dels centres escolars i amb la impossibilitat de comptar amb el suport de familiars es vegin obligats a contractar serveis externs.

En aquest cas, l’ajut consistirà en l’atorgament d’una quantia única de 500 euros per unitat familiar. La documentació necessària requerida serà una declaració de responsabilitat informant que s’ha hagut de contractar els serveis i que els progenitors es troben, actualment, treballant.

 

Tota la informació es troba disponible al web del Col·legi de Metges en l’apartat del Programa de Protecció Social  .