Davant la situació causada pel coronavirus 2019-nCoV, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) ha posat en marxa una comissió de seguiment que durà a terme la coordinació amb el Ministeri de Sanitat per col·laborar en la informació puntual als professionals i als ciutadans sobre aquesta nova malaltia infecciosa.

En aquest comitè de seguiment, presidit pel Dr. Serafín Romero, president de l'CGCOM, participen membres de la Comissió Permanent i el Dr. Juan Martínez, expert en salut pública, que serà el portaveu en aquest tema i representant de Consell en el grup de treball creat pel Ministeri de Sanitat en el qual participen societats científiques i representants de les professions sanitàries.

La declaració d'emergència sanitària internacional, davant el risc potencial que el coronavirus 2019-nCoV s'estengui a nivell global, feta per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha posat de manifest la necessitat d'actuar junts per fer front a aquest risc, segons ha posat de manifest el director general d'aquest organisme, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Recollint aquesta crida de l'OMS de treballar junts, el CGCOM s'ha posat, des del primer moment que es va conèixer l'epidèmia, a disposició de l'Ministeri de Sanitat i autoritats de salut pública per a col·laborar en tot el que sigui necessari.

El CGCOM informarà els 52 col·legis de metges i als representants de la vocalies nacionals per traslladar a tots els professionals, tant els que treballen en la sanitat pública com privada i també els metges jubilats, de tots els passos duts a terme en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, així com de la informació sobre el procediment d'actuació davant de casos d'infecció pel nou coronavirus i actualització de la mateixa; el servei d'assessorament, i les recomanacions posades en marxa per l'Administració sanitària nacional.

El CGCOM vol transmetre un missatge de tranquil·litat a la població i demana als professionals prudència, evitar l'estigma i col·laboració total amb les autoritats sanitàries nacionals i autonòmiques.